16 sept. 2017

Comemorarea Aiud - 14 septembrie 2017
În veci pomenirea pătimitorilor din temnița Aiud!
În data de 14 septembrie, Ziua Înălțării Sfintei Cruci, la Aiud a avut loc cinstirea foștilor deținuți politici pătimitori și mutați la Domnul din această cumplită temniță


===========================================================
=====================================================================
===========================================================

Aiud 2017 - Seniorii noștri

Alexandru Fota

Dionisie Stoenescu

Jacques Iamandi

Marcel Petrișor

Maria Trifan

Petre Petre

 ===============================================================
 @Marius Visovan

Aiud

Bătrânul…din poveste s-a oprit
Cu ochii scăpărându-i ca-n amnare
-Bunicule , e pe departe tare
Cetatea aceea-n care v-au zidit ?

Nepoții par cuprinși de vâlvătăi
Ce cresc pe fruntea moșului fierbinte.
-Pe unde e cetatea cu morminte
Ce-a îngropat atâția dintre-ai tăi ?

Bătrânul tace, iar pe geamul ud
Se scurg alene stropii mari de ploaie…
- Auzi bunicule, cum plânge-o cucuvaie ?

E în Aiud, copii, e în Aiud !
( Aurel Visovan , 1962)

=========================================================


Comemorarea Gherla - 14 septembrie 2017


  Joi,14 septembrie a avut loc parastas la Memorialul Foștilor Deținuți Politici aflat în Cimitirul (strada Dejului), și închinare pe Dealul Cărămidăriei – locul unde se află gropile comune și Cimitirul amenjat în memoria deținuților politici.


DOINA AIUDULUI

                       de Toma Gh. Eremia

În temniţă la Aiud
Unde păsări nu se-aud,
Ferecat în lanţuri grele
Şi închis între zăbrele,
rabd tăcut şi’n mine mut,
dor de sfântă libertate,
svârcolindu-se de moarte,
strigă’ntruna,
zi si noapte,
JOS MINCIUNA!
VREAU DREPTATE!

Vreau pământ pentru ţărani
Şi lanţuri pentru tirani.
Vreau să lupt
Şi trupu-mi supt,
Să-l slobod şi’ntreg norod
Să-l urnesc
Şi să zdrobesc
Fără milă toţi tiranii,
Trădătorii şi duşmanii.

Vreau ca ROMÂNIA MARE,
Să nu fie închisoare
Pentru noi,
Cei mulţi şi goi,
Ce-am luptat
Şi-am apărat,
Glii străbune, libertăţi,
Sfânta Cruce şi dreptăţi.

Noi de când este pământul,
Mereu jalea ne-a fost cântul,
Iar dureri
Şi sfinte vreri,
Ne-au călit
Şi neclintit,
Zid clădit-am la hotare
Să’nfruntăm hoarde barbare.

De la Decebal străbunul,
Moştenit-a tot românul,
Dor de glii
Şi’n vitejii
Tot mereu,
Cu Dumnezeu,
Am dus steagul, falnic brad,
În vifor şi’n Stalingrad.

Trădări, cu sânge am plătit
Şi caznă multă-am suferit
Pentru ei,
Cei cruzi mişei,
Ce-au vândut
Al Ţării lut
Şi-au fugit ca niste laşi,
Lăsând Ţara la vrăjmaşi.

Trudă multă şi amară
Pâine nu-i în trista Ţară.
Cei bătrâni
Sunt daţi la câini,
Iar cei mici
Sunt otrăviţi
Şi crescuţi în legi păgâne
Să ucidă şi să fure.

Toată avuţia Ţării,
De la Tisa’n ţărmul Mării,
Din pământ,
Din munţi, din cânt,
Tribut greu,
Ne-o ia mereu,
Ce-i ce-au năvălit sinistru
Şi-au furat bătrânul Nistru.

Toate temniţele’s pline,
De dureri şi de suspine.
În Carpaţi,
Părinţi şi fraţi,
Sunt ucişi
Şi schingiuiţi
De călăi, ce’n băi de sânge,
Vor pe roţi dreptăţi-a frânge.

În biserici jefuite,
Stau altare pângărite.
Iar pe drum,
În foc şi scrum,
Ruguri vii,
Stau mărturii,
Crucile, să înspăimânte,
Gloatele plânse şi mute.

Peste tot, pe und’te duci,
Sunt morminte fără Cruci
Şi martiri
Ucişi de sbiri,
Împuşcaţi şi aruncaţi
Zac în şanţ,
Legaţi’n lanţ,
De le plânge-a lor ursită,
Trista gloată’nflămânzită.

În temniţă la Aiud,
Vreau de tulnic glas s’aud,
Printre gratii să răzbată,
Să pornească’ntreaga gloată,
Să ucidă, pălămida,
Spinii marelui masacru,
August, patruzeci şi patru,
Ce-a dus Ţara în robie
Şi-a pus fiara
S’o sfâşie.

Dar, veni-va Ziua Sfântã,
Când din lemn de roată frântă,
Ne vom face buzdugane
Şi-om zdrobi
Seceri, ciocane.
Iar pe voi,
Tirani haini,
Vă vom pune
Între spini
Şi rug mare vă vom face,
Pentru-a lumii
SFÂNTĂ PACE,
Să distrugem pe vecie,
JUG, TRĂDARE şi ROBIE!

Aiud, Februarie 1951
("Libertatea", New York. Anul 6, Nr. 56, Aprilie, 1987)Toate drepturile rezervate
Fotografii preluate de pe Facebook - Fundaţia "Profesor George Manu"